3. Syarikat/Pembekal diwajibkan menghadiri taklimat dan lawatan tapak. Taklimat akan hanya
diadakan sekali sahaja. Kontraktor dikehendaki berkumpul di Bilik Mesyuarat, Pejabat
Pengurusan, Hospital Kajang pada tarikh dan masa yang ditetapkan. Hanya PENAMA di dalam
Sijil Pendaftaran dengan Kementerian Kewangan sahaja yang dibenarkan menghadiri taklimat dan
lawatan tapak.
4. Syarikat/Pembekal boleh mendapatkan dokumen sebut harga pada hari taklimat dan lawatan tapak
dan syarikat/pembekal yang menghadiri taklimat dan lawatan tapak sahaja dibenarkan
mengambil dokumen sebut harga. Dokumen sebut harga hanya diberi kepada syarikat/pembekal
yang menunjukkan SIJIL ASAL PENDAFTARAN DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN
MALAYSIA yang mempunyai Kod Bidang seperti di atas. Syarikat/Pembekal WAJIB membawa Sijil
ASAL Bertaraf Bumiputera (jika bertaraf bumiputera) beserta satu (1) salinan sijil-sijil tersebut
(tidak dikembalikan) yang masih sah tempohnya untuk semakan Kod Bidang dan Pengesahan
Pendaftaran. Sila bawa bersama Cop Syarikat yang beralamat lengkap.
5. Dokumen sebut harga yang
telah diisi dengan lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam
Peti Sebut Harga di Unit Kewangan, Bahagian Pengurusan, Hospital Kajang tidak lewat dari
jam 12.00 tengahari, pada 16 Februari 2023 (Khamis). Tawaran yang LEWAT diterima tidak akan
dipertimbangkan / ditolak.
6. PEGAWAI UNTUK DIHUBUNGI :
PN. SHARIFAH BINTI HASAIN
Ketua Unit Pentadbiran dan Pembangunan
03-8913 3333 samb.1311

Kandungan telah diakses 34836 kali
Waktu Melawat
 • Wad 1, 2, 3, 4, 7, 8 & 9
  • Setiap Hari (termasuk Hari Kelepasan Am)
   12.30PM - 2.00PM || 4:30PM - 7:30PM
 • Wad Rawatan Rapi (ICU / NICU / SCN)
  • Setiap Hari (termasuk Hari Kelepasan Am)
   12.30PM - 2.00PM || 4:30PM - 7:30PM
 • Wad Bersalin (Wad 5 & Wad 6)
  • Setiap Hari (termasuk Hari Kelepasan Am)
   12.30PM - 2.00PM || 4:30PM - 7:30PM
 • Kecemasan
  • 24 Jam
 • Kafeteria
  • 7:00AM - 8:00PM
Perkhidmatan Atas Talian