VISI

Untuk menjadikan Hospital Kajang sebagai sebuah pusat rawatan pesakit yang cemerlang.

 

MISI

Untuk menyediakan perkhidmatan yang cekap dan berkualiti melalui amalan budaya penyayang, profesionalisma, kerja berpasukan, berteknologi sesuai dan serasi pelanggan.

 

OBJEKTIF

    * Menyediakan Rawatan Perubatan Pakar yang berkualiti, cekap dan memenuhi Keperluan Pelanggan.

    * Memastikan perkhidmatan rawatan mengikut piawaian yang diterima pakai.

    * Mempertingkatkan kemahiran profesionalisma melalui latihan dan pembelajaran berterusan.

    * Mewujudkan sistem pemantauan yang berterusan bagi memperkukuhkan penyampaian perkhidmatan.

    * Menyediakan perkhidmatan rawatan dan penjagaan yang selesa, selamat dan sejahtera untuk pelanggan dan warga kerja.

Kandungan telah diakses 34929 kali
Waktu Melawat
 • Wad 1, 2, 3, 4, 7, 8 & 9
  • Setiap Hari (termasuk Hari Kelepasan Am)
   12.30PM - 2.00PM || 4:30PM - 7:30PM
 • Wad Rawatan Rapi (ICU / NICU / SCN)
  • Setiap Hari (termasuk Hari Kelepasan Am)
   12.30PM - 2.00PM || 4:30PM - 7:30PM
 • Wad Bersalin (Wad 5 & Wad 6)
  • Setiap Hari (termasuk Hari Kelepasan Am)
   12.30PM - 2.00PM || 4:30PM - 7:30PM
 • Kecemasan
  • 24 Jam
 • Kafeteria
  • 7:00AM - 8:00PM
Perkhidmatan Atas Talian