Unit ini terlibat secara langsung dalam kutipan hasil kerajaan terutamanya kutipan bil hospital bagi Pesakit Luar dan Pesakit Dalam. Ia bertanggungjawab untuk memastikan semua bayaran dikenakan terhadap pesakit dikutip selaras dengan Akta Fee (Perubatan) 1982, Peraturan-peraturan Kewangan dan Surat-surat Pekeliling yang dikeluarkan oleh Cawangan Hasil, Kementerian Kesihatan Malaysia.

Pihak Unit Hasil membuat kutipan kepada semua senarai di bawah

 • Bayaran perkhidmatan perubatan, kesihatan dan pergigian pesakit luar
 • Bayaran perkhidmatan perubatan, kesihatan dan pergigian pesakit dalam
 • Bayaran cagaran
 • Bayaran laporan perubatan
 • Bayaran balik gaji kakitangan awam
 • Bayaran bali EKA
 • Bayaran balik ITP
 • Bayaran balik elaun kritikal
 • Bayaran balik BITK (semasa)
 • Bayaran balik elaun tetap yang lain (COLA, wilayah dll)
 • Bayaran balik caruman KWSP (semasa)
 • Bayaran balik elaun lebih masa
 • Bayaran balik elaun kerja lebih waktu bertugas biasa (EKLWBB)
 • Bayaran balik bonus
 • Bayaran balik elaun jahitan
 • Bayaran bil internet / telefon
 • Bayaran bil elektrik (semasa)
 • Bayaran bil air (semasa)
 • Bayaran balik terlebih bayar
 • Bayaran balik pinjaman kenderaan
 • Bayaran balik pinjaman komputer
 • Jualan barang-barang perubatan
 • Jualan harta benda kerajaan
 • Pelbagai jualan
 • Sewa bangunan - kediaman
 • Sewa bangunan - asrama
 • Bayaran sewa kantin dan kedai runcit (semasa)
 • Denda dan pampasan
 • Bayaran cagaran tender kantin
 • Bayaran cagaran elektrik
 • Bayaran tahun-tahun lalu
 • Bayaran letak jawatan (notis letak jawatan)
 • Bayaran balik yang lain

Pemungut utama                       : 8.00am - 5.00pm (hari bekerja)

Pemungut kecil                         

1) Kaunter Bilik Daftar Masuk    : 24 jam

2) Kaunter A&E (Kecemasan)   : 24 jam

Kandungan telah diakses 33704 kali
Waktu Melawat
 • Wad 1, 2, 3, 4, 7, 8 & 9
  • Setiap Hari (termasuk Hari Kelepasan Am)
   12.30PM - 2.00PM || 4:30PM - 7:30PM
 • Wad Rawatan Rapi (ICU / NICU / SCN)
  • Setiap Hari (termasuk Hari Kelepasan Am)
   12.30PM - 2.00PM || 4:30PM - 7:30PM
 • Wad Bersalin (Wad 5 & Wad 6)
  • Setiap Hari (termasuk Hari Kelepasan Am)
   12.30PM - 2.00PM || 4:30PM - 7:30PM
 • Kecemasan
  • 24 Jam
 • Kafeteria
  • 7:00AM - 8:00PM
Perkhidmatan Atas Talian