Back

epatuh HKJ

SISTEM AKUAN PEMATUHAN DASAR KESELAMATAN ICT (ePatuh)


SILA BACA DKICT

 

Pengenalan


Sistem Akuan Pemantuan Dasar Keselamatan ICT (ePatuh) telah dibangunkan oleh Bahagian Pengurusan Maklumat (BPM) adalah merupakan salah satu saluran penguatkuasaan polisi dan dan dasar keselamatan ICT Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) seperti berikut:

Objektif
Membangunkan satu aplikasi yang dapat mengurus, memantau, menguji pemahaman Dasar Keselamatan ICT KKM (DKICT) dan seterusnya menjana statistik dan laporan Surat Akuan Pematuhan DKICT KKM.
Fungsi
 •  Membenarkan pengguna membaca, memuat turun, dan mencetak DKICT KKM
 • Menguji tahap pemahaman pengguna terhadap DKICT KKM melalui soalan kuiz
 • Membolehkan pengguna membuat Akuan Pematuhan DKICT KKM; dan
 • Menyediakan laporan Surat Akuan Pematuhan DKICT KKM.
 • Menyediakan laporan tahap pemahaman pengguna terhadap DKICT.

 


Download:
More:

Statistic Pelawat:
Last Update:
Visiting Hour
 • Ward 1, 2, 3 ,4, 7 & 8
  • Monday - Friday
   12:30PM - 2:00PM
   4:30PM - 7:30PM
  • Saturday, Sunday & Public Holiday
   01.00PM - 7.00PM
 • Intensive Care Unit (ICU / NICU / SCN)
  • Monday - Sunday & Public Holiday
   12:30PM - 2:00PM
   4:30PM - 6:30PM
 • Maternity Ward (Ward 5 & 6)
  • Monday - Sunday & Public Holiday
   12:30PM - 2:00PM
   4:30PM - 7:00PM
 • Emergency
  • 24 hours
 • Cafeteria
  • 7:00AM - 7:00PM