Program MS ISO 9001:2008 Hospital Kajang

Bagi menyambut saranan kerajaan melalui Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2.1996 bertarikh 11 Julai 1996 (di mana semua agensi Kerajaan dikehendaki melaksanakan program MS ISO sebelum akhir tahun 2000), Hospital Kajang telah memulakan program kualiti ini.

Ini adalah salah satu langkah memantapkan lagi usaha meningkatkn tahap kualiti dalam penyampaian perkhidmatan.

Namun, disebabkan oleh perkara yang tidak dapat dielakkan, Hospital ini hanya dapat memulakan pelaksanaan program MS ISO 9001:1994 pada tahun 2003. Pensijilan yang pertama telah diperolehi dari pihak MAMPU pada tahun yang sama.

Sehingga tahun 2013, hospital ini telah melalui tiga(3) versi yang berbeza iaitu:

    1) Versi MS ISO 9001:1994 (2003 hingga 2005)

    2) Versi MS ISO 9001:2000 (2005 hingga 2008)

    3) Versi MS ISO 9001:2008 (2008 hingga kini)

Perubahan versi telah melibatkan pindaan pada kebanyakan dokumen MS ISO termasuk Manual Kualiti bagi memenuhi versi baru yang lebih fokus kepada kepuasan pelanggan, tindakan pencegahan dan pembetulan, penambahbaikan berterusan serta bersesuaian dengan perubahan semasa dalam pemberian perkhidmatan.

Berikut adalah pencapaian pensijilan yang telah diperolehi:

 

BIL VERSI

BADAN PENSIJILAN

JENIS SIJIL

TEMPOH/TAHUN
1. MS ISO 9002:1994 MAMPU Sijil pendaftaran Sistem Kualiti MS ISO 9000 Perkhidmatan Awam Malaysia (No pendaftaran: PA 0523) Sah sehingga 31/12/03
2. MS ISO 9001:2000 SIRIM Berhad Quality Management Systems Certificate Scheme 2005
3. MS ISO 9001:2000 SIRIM QAS International Sijil Pendaftaran Sistem Kualiti (No Pendaftaran: AR 3821) 11/11/05 hingga 10/11/08
4. MS ISO 9001:2000 SIRIM QAS International Sijil Pematuhan (No Pendaftaran: AR 3821) 11/11/05 hingga 14/11/10
5. MS ISO 9001:2008 SIRIM QAS International Pensijilan Semula (No Pendaftaran: AR 3821 11/11/08 hingga 10/11/11
6. MS ISO 9001:2008 SIRIM QAS International Pensijilan Semula (No Pendaftaran: AR 3821) 9/1/12 hingga 10/11/14
7. MS ISO 9001:2008 SIRIM QAS International Pensijilan Semula (No Pendaftaran: AR 3821) 11/11/2014 hingga 10/11/2017

Perancangan aktiviti bagi program MS ISO 2015 adalah seperti di bawah:

 

Bagi memastikan Sistem Pengurusan Kualiti Hospital Kajang dikekalkan demi mempertingkatkan perkhidmatan yang diberikan kepada pelanggan, pasukan Audit Dalaman telah menjalankan Audit Dalaman MS ISO 9001:2008 sebanyak dua(2) kali setahun dan Mesyuarat Kaji Semula Pengurusan (MKSP) dijalankan oleh pihak pengurusan sebanyak sekali setahun.

Audit dalaman 1/2015 sudah berjaya dijalankan pada 31 Mac 2015-01 April 2015 diikuti audit susulan pada 8 Mei 2015.

Pensijilan diperolehi daripada pihak SIRIM QAS International Sdn Bhd di mana tempoh sah adalah selama 3 tahun. Audit pematuhan / 'Surveillance Audit' akan dijalankan setiap tahun bagi memastikan amalan yang berterusan. Audit pematuhan / 'Surveillance Audit' oleh pihak SIRIM bagi tahun ini akan diadakan pada 3-4 September 2015.

Kursus kesedaran MS ISO 9001:2008 peringkat Hospital Kajang dijalankan antara 1-2 kali setahun. Pada tahun ini, kursus bertajuk 'Kawalan Dokumen dan Rekod' telah diadakan pada 10 Julai 2015. Kursus ini mensasarkan semua 'liason officer' bagi ISO di setiap jabatan dan juga Ketua Unit. Ini bertujuan sebagai salah satu program latihan dan kesedaran berterusan kepada warga kerja Hospital Kajang agar mereka dapat memahami dan memberikan komitmen yang tinggi untuk Program MS ISO ini.

Adalah diharapkan anggota-anggota dari semua lapisan akan memberi kerjasama yang lebih tinggi bagi mengekalkan pensijilan serta menjadikan MS ISO sebagai panduan di dalam pemberian perkhidmatan yang berkualiti serta memenuhi kehendak pelanggan.

Page has been accessed 8150 times
Statistic Pelawat:
Last Update:
Visiting Hour
 • Ward 1, 2, 3 ,4, 7 & 8
  • Monday - Friday
   12:30PM - 2:00PM
   4:30PM - 7:30PM
  • Saturday, Sunday & Public Holiday
   01.00PM - 7.00PM
 • Intensive Care Unit (ICU / NICU / SCN)
  • Monday - Sunday & Public Holiday
   12:30PM - 2:00PM
   4:30PM - 6:30PM
 • Maternity Ward (Ward 5 & 6)
  • Monday - Sunday & Public Holiday
   12:30PM - 2:00PM
   4:30PM - 7:00PM
 • Emergency
  • 24 hours
 • Cafeteria
  • 7:00AM - 7:00PM